Nový certifikát pre ICZ Slovakia - ICZ Group

Nový certifikát pre ICZ Slovakia

Od marca si môže ICZ Slovakia na zoznam certifikácií pripísať nový certifikát PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment).

PRINCE2 je v súčasnosti najrozšírenejšou metodikou projektového riadenia v Európe, ktorú  používajú vlády EÚ ako aj veľké korporátne spoločnosti.

Predchodcovia metodiky PRINCE2 začali vznikať koncom 70-tych rokov minulého storočia; vďaka poslednej revízii z roku 1993, na ktorej sa podieľalo 150 európskych spoločností zaoberajúcich sa riadením projektov, vznikla metodika, ktorá je aplikovateľná na projekty všetkých druhov a v súčasnej dobe je jednou z najznámejších metodík v riadení projektov.

Riadenie projektov metódou PRINCE2 je postavené na predchádzajúcich skúsenostiach, umožňuje skoré varovanie pred problémami, sleduje kvalitu projektu počas celého jeho životného cyklu a je možné ho aplikovať opakovane vo všetkých sférach projektového riadenia.

ICZ Slovakia verí, že certifikát PRINCE2 priaznivo ovplyvní proces implementácie projektov najmä v oblasti verejnej správy