Nové stránky Národného registra emisných kvót sú už v prevádzke

V súvislosti s preberaním funkcie vnútroštátneho správcu Národného registra emisných kvót (NREK), ktorú spoločnosť ICZ Slovakia a. s. začne vykonávať od 01. 01. 2013, boli spustené nové webové stránky http://emisie.icz.sk.

Nové webové stránky http://emisie.icz.sk boli spustené v pondelok 03. 12. 2012.

Na týchto stránkach postupne nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa výkonu, resp. preberania funkcie vnútroštátneho správcu spoločnosťou ICZ Slovakia, ako aj všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na uzatvorenie nových zmlúv o zriadení a vedení účtov v NREK.