Nová implementácia IS RUBÍN v ÚVN Ružomberok - ICZ Group

Nová implementácia IS RUBÍN v ÚVN Ružomberok

V auguste bolo spoločnosťou ICZ Slovakia do ostrej prevádzky formálne odovzdané riešenie IS Rubín v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Nový informačný systém Rubín nahradil pôvodný IS na transfuziologickom oddelení a kompletne pokrýva prácu oddelenia od evidencie darcu cez celý proces výroby transfúzneho výrobku až po jeho výdaj. Zároveň je IS Rubín rozšírený o modul Žiadanky, ktorý umožňuje import žiadaniek na transfúzne lieky z externého IS nemocnice. Súčasťou riešenia je tiež zabezpečenie prenosu údajov o transfúznych liekoch zo skladu transfúzneho oddelenia ÚVN do skladu Štátnych hmotných rezerv, ako aj plná podpora mobilných výjazdov za darcami mimo transfuziologického pracoviska. Aplikácia bola integrovaná so systémami tretích strán (nemocničný IS Clinicom a IS Pharmacy).

Prečítajte si viac informácií o IS Rubín.