Nadačný fond ICZ podporil projekt „Beháme s tými, čo sami nemôžu“

Jedným zo subjektov, ktoré sa v tomto roku rozhodli podporiť Nadačný fond ICZ, je charitatívne občianske združenie RWTTC – Running With Those That Can’t. Projekt Beháme s tými, ktorí sami nemôžu, čo je slovenský ekvivalent názvu združenia, založili študenti 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej už v roku 2009. Cieľom tejto organizácie je nielen zvýšiť povedomie o osobách so špeciálnymi potrebami, ale hlavne pomoc s ich integráciou do každodenného života. Pre splnenie tohto cieľa si zakladatelia spolku zvolili športové bežecké udalosti. Účastníci sa na trasu pretekov vydávajú so špeciálnymi vozíkmi, v ktorých s nimi pretekajú deti, ktoré, bohužiaľ, samy bežať nemôžu.

Jeden z týchto vozíkov sa pre združenie RWTTC rozhodol zakúpiť Nadačný fond ICZ, ktorý na jeho kúpu venoval sumu 40 000 Kč. Oficiálne odovzdanie nových vozíkov vybraným rodinám prebehlo v areáli pražského Karolina v sobotu 7. septembra 2019, súčasne s odovzdaním došlo taktiež k zoznámeniu rodičov a detí s tímom bežcov. Potom už nič nebránilo tomu, aby sa všetci presunuli na štart pretekov na 10 kilometrov – Birell Grand Prix 2019.

Špeciálny vozík za ICZ odovzdala rodine s 3-ročným chlapcom Matejom naša zamestnankyňa Gelsomina Kopecká, ktorá sa potom spoločne s ním pretekov aj zúčastnila. „Mám akcie tohto typu veľmi rada. S Matejom sme všetko zvládli a preteky sme si veľmi užili. Beh nočnou Prahou je sám o sebe pekný a fanúšikovia navyše vytvorili skvelú atmosféru. Bola to naozaj veľká dávka emócií a krásny zážitok. Rada si to zase niekedy zopakujem,“ hodnotila akciu s veľkým nadšením zástupkyňa ICZ.