Medzinárodné cvičenie v Poľsku – CWIX 2018

Zástupcovia spoločnosti Delinfo (Jana Zieglerová, Martin Hnízdil, Pavel Tuček a Radovan Čapek) sa zúčastnili medzinárodného vojenského cvičenia CWIX v meste Bydgoszcz (Poľsko). Cvičenie je rozdelené na viac častí, každý zo zamestnancov mal na starosti svoju oblasť. Ako technická podpora, členovia testovacích tímov a výpomoc pri obsluhe systému sme sa zúčastnili 3 oblastí – LAND, WMS a FFT. V týchto oblastiach prebiehalo testovanie podľa vytvorených protokolov.