Medzinárodné cvičenie v Holandsku – CIAV 2017

Zástupca spoločnosti Delinfo sa zúčastnil tohto cvičenia ako technická podpora. Bol k dispozícii po celý čas cvičenia, keď prebiehali technické testy systému oproti iným medzinárodným systémom.