Konferencia 6. Slovak Emission Trading

Šiesty ročník konferencie Slovak Emission Trading sa uskutoční v stredu 10. marca 2020 v bratislavskom Hoteli Devín za aktívnej účasti ICZ Slovakia a. s., ktorá je národným správcom registra emisných kvót SR. Konferencia reaguje na schválenú Novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a s tým súvisiacimi zmenami ako sú napr. pravidlá pre čerpanie z novo ustanoveného Modernizačného fondu.

  • Aké zmeny prináša schválená novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami?
  • Akým spôsobom boli zmenené pravidlá pre hospodárenie s výnosmi z emisných kvót?
  • Aké sú pravidlá pre čerpanie z novo vytvoreného Modernizačného fondu?
  • Predstavuje Modernizačný fond najväčšiu podporu najmä pre výrobcov elektriny?
Na tieto a ďalšie otázky budú na konferencii odpovedať odborníci, medzi ktorými bude aj zamestnanec ICZ Slovakia Ing. Miroslav Hrobák – Emission Registry Manager. Konferencia bude živá a interaktívna, zameraná na otvorenú diskusiu a výraznú spätnú väzbu pre všetkých zúčastnených u štyroch diskusných stolov.