iPoint – Mesto na dosah roadshow

Chcete sa v rámci elektronizácie verejnej správy posunúť o krok vpred? Chcete občanom poskytnúť vždy dostupné informácie a služby, ktoré nevyhnutne potrebujú bez ohľadu na úradné hodiny? Máme riešenie!

Vyberte si jedno z miest v rámci roadshow a tím odborníkov na digitalizáciu verejnej správy Vám vysvetlí všetky výhody a možnosti implementácie riešenia iPoint.
iPoint príde za Vami!
  • Bratislava – City Hotel Bratislava 07. 04. 2011 o 9.30 h
  • Košice – Hotel Yasmin Košice 12. 04. 2011 o 9.30 h
  • Banská Bystrica – Gala Kongres Hotel 13. 04. 2011 o 9.30 h
  • Žilina – Hotel Dubná Skala 14. 04. 2011 o 9.30 h

Možnosť prihlásiť sa na roadshow nájdete na webových stránkach www.i-point.sk.

Prečítajte si viac informácií o riešení iPoint.

Tešíme sa na Vašu návštevu!