Interaktívne vzdelávanie medikov formou online operácií

ICZ Slovakia úspešne a načas zrealizovala v náročnom období pandémie nového koronavírusu zákazku v Univerzitnej nemocnici Bratislava, ktorej časť bola špecifikovaná ako COVID červená zóna. Zmluva na dodávku a montáž audio-/video techniky na zabezpečenie prenosu signálu z operačných sál do posluchárne – vrátane úpravy posluchárne – Nemocnice akademika Ladislava Dérera v Bratislave bola podpísaná začiatkom roka.

Realizácia projektu zahŕňala aj výškové práce (kabeláž medzi poschodiami bola vedená po fasáde budovy) a pozostávala z dvoch častí:

  • celkovej rekonštrukcie prednej steny posluchárne, vrátane osadenia premietacieho plátna, videotechniky, ozvučenia a drevených dekoratívnych prvkov,
  • dodávky a montáže zariadenia pre audio-/video prenos operácií z operačnej sály chirurgickej kliniky na 7. nadzemnom podlaží do prednáškovej sály (posluchárne na 0. podlaží) a naopak tak, aby poslucháči mali možnosť online sledovať priebeh operácie s komentárom operatéra a operatér mohol komunikovať s poslucháčmi.

Kedže sa kvalitné vyhotovenie projektu stretlo u objednávateľa s veľmi pozitívnym ohlasom, je tu potenciál na rozšírenie riešenia aj do ďalších operačných sál z iných oddelení univerzitnej nemocnice (operačné sály sú na deviatich poschodiach), resp. získané know-how vieme využiť a ponúknuť aj iným zdravotníckym zariadeniam.