ICZ Slovakia/JP Komunalno – Vytváranie dispečerského centra

S cieľom pokračovania v spolupráci na projekte vytvorenia technologického riešenia dispečerského centra, predstavitelia spoločnosti ICZ Slovakia od 26. do 28. januára navštivili JP “Komunalno Brčko”.

Uskutočnená je prezentácia projektu, ktorý zahrňuje vytvorenie softvérového riešenia a nákup zariadenia s cieľom zlepšiť koordináciu prác pracovných skupín v teréne.

V rámci pracovných stretnutí s predstaviteľmi pracovných jednotiek Elektrodistribúcie, Vodovodov a kanalizácií a Čistoty boli zozbierané vstupné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre prispôsobenie softvérového riešenia pre potreby JP “Komunalno Brčko”.

Implementáciou projektu, ktorý je donáciou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, JP “Komunalno Brčko” modernizuje systém kontroly a realizácie servisných porúch lokálnej distributívnej elektro-energetickej a vodovodnej siete.

Plánovaná implemenácia projektu je do októbra 2010.