ICZ Slovakia v celoeurópskom tendri EMPATTICS - ICZ Group

ICZ Slovakia v celoeurópskom tendri EMPATTICS

S cieľom priniesť na trh inovatívne riešenie pre pacientov s chronickými chorobami sa spoločnosť ICZ Slovakia zapojila do celoeurópskeho tendra EMPATTICS.

Uchádzať sa o účasť v tendri mohli spoločnosti či konzorciá z celého sveta. Z viac ako 20 predložených ponúk medzinárodná porota vybrala len šesť najlepších, ktorí sa môžu projektu reálne zúčastniť. Spoločnosť ICZ Slovakia je jedným z nich.

V prvej fáze projektu, ktorá bola spustená 1. novembra, je úlohou súťažiacich vytvoriť komplexný návrh riešenia. Po cca 5-mesačnom období medzinárodná hodnotiaca komisia vyberie štyroch najlepších, ktorí postúpia do druhej fázy s cieľom vytvoriť prototyp riešenia.

EMPATTICS je celoeurópsky tender, ktorého cieľom je vyvinúť inovatívne IKT riešenie pre pacientov s chronickými chorobami (diabetes, srdcová nedostatočnosť a chronická obštrukčná choroba pľúc), ktoré im poskytne nástroje pre kvalitnejší a pohodlnejší spôsob ich života. Viac info na empattics.eu.