ICZ Slovakia školila odmínovací tím z dištriktu Brčko

Spoločnosť ICZ Slovakia s.r.o. v rámci realizácie projektu vybudovania technologickej infraštruktúry pre zvýšenie bezpečnosti odmínovacích prác v dištrikte Brčko v Bosne a Hercegovine privítala v polovici apríla v Trenčíne účastníkov odborného školenia.

Odborné školenie bolo určené pre riadiacich pracovníkov odmínovacích čiat.

Školenie bolo zamerané na riadiace a plánovacie činnosti odmínovacích čiat s podporou v rámci projektu implementovanej technológie. Účastníci školenia mali možnosť počas školenia spoznať nielen odbornú stránku implementovaného riešenia, ale v rámci voľného času aj históriu a súčasnosť Trenčína.