ICZ Slovakia sa odprezentovala v Bosne a Hercegovine

Zástupcovia spoločnosti ICZ Slovakia absolvovali v druhom februárovom týždni prvú návštevu Bosny a Hercegoviny v súvislosti s projektom zvýšenia bezpečnosti odmínovacích prác v dištrikte Brčko.

Na projekt, ktorý je v súčasnosti vo fáze analytických prác, získala ICZ Slovakia v októbri minulého roka grant z prostriedkov slovenskej rozvojovej pomoci SlovakAid.
Hlavným poslaním návštevy, ktorá sa uskutočnila v dištrikte Brčko bola oficiálna prezentácia spoločnosti a projektu. Na prezentácii bolo prítomných 25 ľudí vrátane zástupcov vlády, ministerstiev a médií.
Okrem prezentácie spoločnosti a projektu mala návšteva v Bosne a Hercegovine aj rozmer obchodnej misie. Zástupcovia spoločnosti absolvovali niekoľko obchodných rokovaní, napr. aj s ministerstvom zdravotníctva, vďaka ktorým sa našli možnosti spolupráce aj v iných segmentoch a položili sa tak základy pre budúci rozvoj nových obchodných vzťahov.