ICZ Slovakia a.s. prime contractorom v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb

Spoločnosť ICZ Slovakia koncom roka 2009 podpísala zmluvu na upgrade Nemocničného informačného systému AMIS*H v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NUSCH).

Cieľom projektu je modernizácia komplexného NIS, ktorá zahŕňa dodávku HW a SW vybavenia, upgrade ekonomického informačného systému s nástrojom pre controlling, upgrade nemocničného IS s vývojom nového modulu pre špecializované kardiologické zariadenia a vypracovanie predimplementačnej štúdie nasadenia systému pre správu identít (Identity Management). ICZ Slovakia vystupuje ako systémový integrátor s koordináciou subdodávateľov pre jednotlivé časti komplexného riešenia.

Projekt, ktorého realizácia je naplánovaná na obdobie do konca roka 2010, je zatiaľ najväčším zazmluvneným projektom na Slovensku v histórii ICZ Slovakia.

V NÚSCH prebiehajú ďalšie obchodné jednania pre pokračovanie rozvoja IT, hlavne v oblasti implementácie Identity Managementu. Vzhľadom na zlúčenie NÚSCH s Detským kardiocentrom a plánovanou rekonštrukciou sú vo fáze jednania návrhy na zjednotenie komplexného NIS v týchto zariadeniach, a to nahradením konkurenčného riešenia riešením spoločnosti ICZ Slovakia.