ICZ Slovakia pomáha zlepšovať zdravotnú starostlivosť o najmenších pacientov

Spoločnosť ICZ Slovakia finančným darom podporila nákup bronchofibroskopu pre pediatrickú pneumológiu v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.

Prístroj slúži na vyšetrenie dýchacích ciest a pomôže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti o detských pacientov.

Finančný dar na dobrú vec sa podarilo vyzbierať počas slávnostného večera pre zákazníkov a priateľov ICZ Slovakia, ktorý bol spojený s výstavou fotografií amatérskych autorov trenčianskeho regiónu. Všetkým zúčastneným ešte raz srdečne ďakujeme.