ICZ Slovakia pomáha v rozvoji telemedicíny na Slovensku - ICZ Group

ICZ Slovakia pomáha v rozvoji telemedicíny na Slovensku

Do systému ePACS, ktorý umožňuje elektronickú výmenu obrazových dát pacientov, sa nedávno pripojili Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši, Nemocnica s poliklinikou Ilava n.o. a Poliklinika Sabinov.

Spoločnosť ICZ Slovakia drží krok v technológiách v oblasti zdravotníctva a v rámci svojho produktového portfólia umožňuje zdravotníckym zariadeniam pripojiť sa do projektu ePACS, ktorý s pomocou nových technológií dokáže napomôcť a zefektívniť liečbu pacientov. ePACS funguje na princípe zasielania obrazovej zdravotnej dokumentácie (napr. snímky z CT, RTG a pod.) elektronicky bezpečnou cestou medzi zdravotníckymi zariadeniami.
V praxi to znamená, že ak výsledok vyšetrenia nie je istý, požiada lekár o zhodnotenie vyšetrenia, tzv. druhé čítanie, iné zdravotnícke zariadenie, napr. špecializované pracovisko. Využitím ePACS môže druhé čítanie prebehnúť prakticky do pár minút, čo prináša značné zrýchlenie celého procesu a veľkú výhodu najmä
v urgentných prípadoch. Oproti pôvodnému využívaniu sanitky, ktorá na miesto určenia priviezla snímky fyzicky, ide o skrátenie času aj o viac ako hodinu, čo práve v urgentných prípadoch môže mať rozhodujúci vplyv na život pacienta. ePACS tak nielen prináša vyššie šance na úspešnú liečbu, ale aj šetrí zdravotníckym zariadeniam náklady.
V projekte ePACS je v súčasnosti pripojených viac ako 200 zdravotníckych zariadení v rámci ČR a SR.
V súčasnosti prebiehajú rokovania s partnermi ICZ Slovakia pre čo najväčšie rozšírenie tohto riešenia.

Prečítajte si viac informácií o systéme ePACS.