ICZ Slovakia partnerom konferencie Vysoký krvný tlak nás nenápadne zabíja

Spoločnosť ICZ Slovakia bola partnerom online konferencie Vysoký krvný tlak nás nenápadne zabíja. Hlavnými organizátormi akcie boli Slovenská nadácia srdcaÚnia pre zdravšie srdce. Konferencia sa konala 29. októbra za účasti popredných odborníkov na liečbu hypertenzie, ktorí formou informačných, edukačných a meracích aktivít upozorňujú na problematiku najzávažnejších rizík kardiovaskulárnych ochorení a ich prevencie.

Konferencia tak nadviazala na niekoľkoročnú tradíciu podujatí MOST – Srdcový festival, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia.