ICZ Slovakia partnerom konferencie iDEME 2009

V dňoch 24. až 25. júna 2009 sa v bratislavskej SÚZA na Drotárskej ceste uskutočnil už tretí ročník medzinárodnej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME 2009.

Podujatie spolu organizovali občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a vydavateľstvo TECHNOLOGIES & PROSPERITY.

Záštitu na podujatím prevzal podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár. Konferenciu svojimi vystúpeniami otvorili poradca predsedu vlády SR pre regionálny rozvoj a generálny riaditeľ sekcie RO OPIS na ÚV SR Štefan Adamec, rektor TU v Košiciach Anton Čižmár a výkonný podpredseda ZMOS Milan Muška.

Podľa výkonného riaditeľa PPP Milana Ištvána bola tohtoročná konferencia iDEME venovaná predovšetkým implementácii Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) – zmapovaniu aktuálnej situácie prípravy štúdií uskutočniteľnosti pre všetky tri prioritné osi. Bola predstavená oblasť prípravy, výberu a implementácie projektov OPIS, národné eGovernment projekty OPIS a viaceré inšpiratívne riešenia z domova i zo zahraničia. „OPIS popoludnie” v prvý deň konferencie bolo pripravované v spolupráci s Riadiacim orgánom a Sprostredkovateľskými orgánmi OPIS, teda ÚV SR, MF SR a MK SR.

Takmer 180 účastníkov iDEME čakali okrem OPIS tém aj tematické bloky venované stratégii a koncepciám rozvoja eGovernmentu na Slovensku, komunikačnej infraštruktúre pre eGovernment a úlohe širokopásmového internetu v informatizácii verejnej správy, či zaujímavým aplikáciám IKT v oblasti informatizácie verejnej správy.

Strieborným partnerom podujatia bola tento rok spoločnosť NERA Networks AS, partnermi boli ERICSSON, ICZ Slovakia, IDS SCHEER, Microsoft, SAP, SWAN, Tempest a STIEFEL EUROCART.

Viac informácií o konferencii získate na adrese www.ideme.net.