ICZ Slovakia opäť partnerom kongresu NIS

Spoločnosť ICZ Slovakia a. s. sa ako dlhoročný dodávateľ IT riešení pre segment zdravotníctva aj tento rok aktívne zúčastnila kongresu slovenskej a českej zdravotníckej informatiky. NIS 2021 je odborný vzdelávací kongres spojený s prezentáciou firiem, ktoré pôsobia na slovenskom a českom trhu v oblasti nemocničných informačných systémov resp. v oblastiach, ktoré s NIS úzko súvisia. Konferencia NIS sa každoročne koná v prostredí Vysokých Tatier a sme radi, že naša spoločnosť má možnosť každoročne prezentovať novinky zo svojho portfólia riešení a produktov – tentokrát sme prezentovali náš najnovší nemocničný IS Doctus ako webovú aplikáciu.

Viac informácií o kongrese NIS nájdete na adrese: NIS – Nemocničné informačné systémy (kongresnis.sk)