ICZ Slovakia oficiálne spoľahlivým partnerom vo verejnom obstarávaní

Spoločnosť ICZ Slovakia bola v hodnotení dodávateľov verejných zákaziek, ktoré realizovali všetky organizácie verejnej správy SR, vyhodnotená ako 100 % spoľahlivý partner verejných obstarávateľov a získala Pečať spoľahlivosti.

Získané ocenenie predstavuje vysokú spokojnosť obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť našej spoločnosti pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa zapája.

Hodnotenie dodávateľov verejných zákaziek z verejných obstarávaní je povinnosťou všetkých organizácií verejnej správy SR. Na základe tohto hodnotenia bola ICZ Slovakia udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2014 zo 14 724 dodávateľov verejných obstarávaní 9,8% vysoko hodnotených podnikov. Výsledky hodnotenia spracováva Národné informačné stredisko Slovenskej republiky.