ICZ Slovakia od 1. januára vnútroštátnym správcom Národného registra emisných kvót

Na základe zmluvy č. 62/2012-8.2, uzatvorenej s Ministerstvom životného prostredia SR dňa 24. 10. 2012, bude funkciu vnútroštátneho správcu Národného registra emisných kvót SR od 01. 01. 2013 vykonávať spoločnosť ICZ Slovakia a. s.

Spoločnosť ICZ Slovakia rozširuje svoje portfólio o novú oblasť a od 1. januára preberá funkciu vnútroštátneho správcu Národného registra emisných kvót SR, ktorú do konca roka 2012 vykonáva Prima banka Slovensko, a.s.

V súvislosti s prechodom správy registra na nového správcu bude spoločnosť ICZ Slovakia v blízkej dobe kontaktovať účastníkov registra a tiež nových účastníkov, ktorí spadajú do schémy obchodovania od 01. 01. 2013 ohľadom uzatvorenia novej zmluvy na vedenie účtov v registri, nakoľko platnosť zmlúv uzatvorených s Prima bankou Slovensko k 31. 12. 2012 zaniká.

Spoločnosť ICZ Slovakia tiež pripravuje nové webové stránky Národného registra emisných kvót, http://emisie.icz.sk, ktoré by mali byť spustené začiatkom decembra. O ich spustení Vás budeme informovať.

Oficiálne oznámenie Ministerstva životného prostredia o zmene správcu Národného registra emisných kvót nájdete v prílohe.