ICZ Slovakia na pôde Žilinskej univerzity

Úspešná marketingová spolupráca medzi ICZ Slovakia a Žilinskou univerzitou pokračuje druhý rok. Tamojšia Fakulta riadenia a informatiky (FRI) si pripomína okrúhle 30. výročie od jej založenia a pri tejto príležitosti pripravila počas roka viacero zaujímavých formátov podujatí či už pre študentov, budúcich záujemcov alebo firmy a verejnosť.

12. februára sme prijali možnosť zviditeľnenia značky ICZ na podujatí organizovanom fakultou pre študentov piateho ročníka PANEL STORY. Ide o prezentáciu výsledkov projektovej výučby v inžinierskom štúdiu, ktorá je realizovaná najmä konferenčným spôsobom, panelovými prezentáciami, či formou krátkych prednášok. Okrem „tradičného“ reprezentovania v stánku sme sa aktívne zúčastnili aj hodnotiaceho procesu.


foto: zamestnanci ICZ Slovakia a dekan fakulty doc. Ing. Emil Kršák, PhD. (uprostred)

 

Zároveň sme využili možnosť zapojiť sa do projektovej výučby, kde v tomto akademickom roku ponúkame študentom možnosť podieľať sa na nami navrhnutom projekte: Monitoring vitálnych parametrov človeka.

Ide o projekt IT riešenia pre zlepšenie starostlivosti o pacientov orientovaný na prax v segmente healthcare. Jeho cieľom je vývoj sady nástrojov pre monitoring vitálnych parametrov človeka/pacienta pre účely integrácie do vyšších systémov, ktoré budú v budúcnosti implementované v zdravotníckych zariadeniach (behaviorálne nástroje, inteligentní asistenti a podobne).