ICZ Slovakia na konferencii Forest Fires 2010 - ICZ Group

ICZ Slovakia na konferencii Forest Fires 2010

V dňoch 23 – 25. júna 2010 sa na gréckom ostrove Kos konala druhá medzinárodná konferencia Forest Fires 2010, zameraná na modelovanie a technický monitoring a manažment lesných protipožiarnych riešení. Konferencia bola organizovaná medzinárodne uznávanou akademickou autoritou The Wessex Institute of Technology.

Ako jediní zástupcovia zo Slovenska sa tejto konferencie zúčastnili Ing. Milan Lalkovič (riaditeľ Ústavu lesných zdrojov a informatiky Národného lesníckeho centra) a Ing. Martin Terkovič (generálny riaditeľ ICZ Slovakia), pričom obaja spoločne prezentovali dvojročné skúsenosti s nasadením a prevádzkou protipožiarneho monitorovacieho systému implementovaného pre Lesy SR š.p. Prezentácia bola prijatá odbornou verejnosťou veľmi pozitívne a na základe získaných informácií a poznatkov sa dá konštatovať, že uvedené riešenie ICZ Slovakia a Národného lesníckeho centra je jediná funkčná aplikácia svojho druhu rutinne prevádzkovaná v Európe. Účasť na tejto medzinárodnej konferencii bola nielen dobrou príležitosťou prezentovať uvedené riešenie, ale aj príležitosťou získať veľmi cenné obchodné kontakty, ktoré spoločnosť ICZ Slovakia plánuje v najbližšom období zúročiť.