ICZ Slovakia je 10. najrýchlejšie rastúcou IT firmou na Slovensku

Podľa ročenky TREND TOP 2011, uverejnenej v prílohe časopisu TREND, sa spoločnosť ICZ Slovakia umiestnila v kategórii Najrýchlejšie rastúce IT firmy na Slovensku na 10. mieste.

Rebríček bol zostavený podľa individuálnych údajov z firiem, v ktorých viac ako 30% tržieb predstavuje ich vlastná pridaná hodnota.

Medzi poskytovateľmi IT služieb na Slovensku podľa objemu predaja IT služieb sa ICZ Slovakia umiestnila na 32. mieste.