ICZ Slovakia bronzovým partnerom ITAPA

ITAPA je už 18 rokov stálou, nezávislou a strategickou platformou, v rámci ktorej majú kľúčoví predstavitelia politického a profesionálneho života príležitosť diskutovať o najaktuálnejších trendoch a otázkach digitalizácie verejnej správy na Slovensku.

ICZ Slovakia je dlhoročným partnerom ITAPA, pretom sme nevynechali ani tradičný jesenný Medzinárodný kongres, ktorý sa konal 11. až 13. novembra v Bratislave. Hlavnou témou kongresu bola digitalizácia Slovenska.

Organizátori priniesli tri dni plné noviniek zo sveta digitalizácie, umelej inteligencie, big data, priemyslu 4.0., kybernetickej bezpečnosti, inteligentného zdravotníctva a smart cities. Fóra poskytli široký priestor na prezentáciu očakávaných dopadov AI na trh práce, stratégie eGovernmentu, nariadenia EU pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, či ako sa pripraviť na čerpanie zdrojov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V neposlednom rade ITAPA poskytuje príležitosť (novým) IT spoločnostiam prezentovať ich realizované inovatívne projekty. Vyvrcholením je každoročne slávnostné udeľovanie prestížnej Ceny ITAPA v kategórii projektov zameraných na občana alebo podporujúce rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia. Tohtoročným víťazným projektom Ceny ITAPA 2019 sa stal projekt eZdravie.