ICZ opäť generálnym partnerom akcie Egovernment The Best

Skupina ICZ tohto roku opäť významne podporila akciu Egovernment The Best 2019 – súťažnú zbierku najzaujímavejších projektov elektronizácie verejnej správy v ČR. Cieľom projektu je zhromaždiť a prezentovať projekty, ktoré boli v rámci štátnej a verejnej správy v danom roku realizované a môžu byť inšpiráciou ostatným. Jednotlivé projekty medzi sebou súťažia v rámci niekoľkých kategórií podľa ich rozsahu. Vyhlásenie výsledkov prebehlo v pondelok 25. novembra pri spoločenskom večere v pražskom Obecnom dome. Ocenenia víťazom odovzdávali Bohuslav Cempírek, generálny riaditeľ ICZ a.s. a Vladimír Dzurilla, splnomocnenec vlády pre IT a digitalizáciu. Súťaž opäť ukázala, ako sa môže ICT sektor profilovať do roly významného pomocníka v spolupráci medzi bežnými občanmi a úradmi, a že je tu stále priestor na zlepšenie a inovácie.