ICZ GOLD partnerom firmy Microsoft

16. júna 2017

ICZ opäť splnilo náročné požiadavky v rámci Microsoft Partner Network a obnovilo najvyššiu úroveň partnerstva so statusom „Microsoft GOLD Certified Partner“. Úspešným absolvovaním náročných technických skúšok a získaním zákazníckych referencií za kvalitne nasadené služby u zákazníkov sme pre tohtoročnú obnovu naplnili 4 GOLD kompetencie a najnovšie získali aj cloudovú „Cloud Platform“ kompetenciu k Azure projektom