ICZ AMIS*HD® v Nemocnici Mělník

Sekcia Zdravotníctva podpísala ku dňu 1. marca zmluvu s obchodným partnerom Mělnická zdravotní a.s. zo skupiny Vamed Medittera na dodávku a implementáciu komplexného nemocničného informačného systému ICZ AMIS*HD®. Tento systém novej generácie tak bude po novom slúžiť v Nemocnici Mělník. Predmetom dodávky je zaistenie všetkých procesov informačnej podpory jednotlivých pracovísk od ambulancií, lôžkovej časti, komplementu, vykazovania zdravotným poisťovniam, pôrodnice a operačných sál.