ICZ aj tento rok hlavným partnerom konferencie ISSS

Spoločnosť ICZ sa aj tento rok aktívne účastní konferencie Internet v štátnej správe a samospráve, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 13. 04. 2010 v Hradci Králové.

Oficiálnu záštitu 13. ročníka konferencie ISSS poskytli premiér ČR Jan Fischer, minister vnútra ČR Martin Pecina a Asociácia krajov ČR. Hlavnými témami konferencie budú okrem iných aj aktuálne otázky rozvoja e-governmentu v ČR, štrukturálne fondy EÚ a ďalšie možnosti financovania, eHealth či informačné systémy miest, obcí a krajov. Spoločnosť ICZ sa na konferencii bude prezentovať v šiestich prednáškach počas oboch dní (zoznam prednášok nájdete na: http://www.isss.cz/program.asp?subjekt=ICZ).