Global Smart Health Hackathon s podporou ICZ

Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe (IKEM) hostil už druhý ročník medzinárodného kreatívneho maratónu Global Smart Health Hackathon Prague 2019 a aj tohto roku túto akciu podporila taktiež Skupina ICZ. V inšpiratívnom a pulzujúcom prostredí tohto prestížneho svetového zdravotníckeho zariadenia stálo pred 20 tímami celkovo 11 rôznorodých výziev. Misiou účastníkov potom bolo za 72 hodín vymyslieť a do fázy prototypu uviesť riešenie niektorej z nich. V niekoľkých prípadoch šlo o reálne vedecké a liečebné výzvy z prevádzky IKEM.

Fotografie: minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch + víťazný tím
Zdroj: https://www.ceehacks.com/

Súťažiacim boli aj počas nočných hodín pokračujúceho maratónu k dispozícii odborní mentori vrátane biznis konzultanta sekcie Zdravotníctvo ICZ Tomáša Hrůzu. Tímy zároveň mohli využiť celú škálu technológií tak z oblasti softvéru, ako hardvéru. To všetko v reálnom prostredí nemocnice, kde nechýbala priama konzultácia nápadov s pacientmi a zdravotníkmi, ktorá priniesla vylepšovanie jednotlivých riešení v ostrej prevádzke.

Odborná porota, v ktorej za ICZ zasadol špecialista na elektronizáciu zdravotníctva Michal Opatřil, mala zložitú úlohu. Zo súťaže neodstúpil jediný tím a všetky riešenia boli veľmi prepracované, inovatívne a impozantné z hľadiska času, ktorý na ich vypracovanie súťažiace tímy mali. Porota jednotlivé projekty hodnotila z pohľadu ich inovatívnosti, biznisového potenciálu a technologickej vyspelosti. Najväčší počet hlasov a hlavnú cenu poroty z rúk ministra zdravotníctva ČR pána Adama Vojtěcha nakoniec získal projekt pre nevidomých diabetikov z dielne trojice ČuprTým. Ten pomáha nevidomým alebo slabo vidiacim diabetikom s interpretáciou nameraných hodnôt glukózy v krvi. Ide o funkčné riešenie s veľkým potenciálom, pretože práve toto ochorenie je často sprevádzané zhoršením alebo úplnou stratou zraku. Druhé miesto obsadil tím Binary Trio, ktorý sa zameral na analýzu vzoriek Langerhansových ostrovčekov v lekárskom systéme IsletNet. Tretiu cenu prebrali členovia tímu Hax Partyzan za riešenie na validáciu výsledkov umelej inteligencie v rámci systému IsletNet. Posledné dva menované projekty je možné navyše aplikovať priamo vo výskumnej praxi IKEM.