ICZ e-spis certifikovaný na najvyššiu úroveň

Spoločnosť ICZ Slovakia pre svoj produkt pre automatizovanú správu registratúry „e-spis“ získala najvyššiu úroveň certifikácie.

Produkt pre automatizovanú správu registratúry „e-spis“ získal najvyššiu úroveň certifikácie Ministerstva vnútra SR o posúdení zhody s požiadavkami výnosu MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

Produkt e-spis predstavuje komplexné riešenie využiteľné všade tam, kde sa vyžaduje komplexná evidencia, správa a riadené spracovanie záznamov, pričom rešpektuje štandardy na ochranu informácií, efektivitu práce a preukázateľnosť evidencie.