Druhé miesto v Európskom logistickom projekte roka!

Svojím rozsahom a komplexnosťou unikátny projekt modernizácie logistického centra spoločnosti Budějovický Budvar, ktorý bol vedený Josefom Černým (ICZ), bol ocenený 2. miestom v rámci Európskeho logistického projektu roka. Toto ocenenie podčiarklo kvalitu a doplnilo ocenenie na národnej úrovni, keď bol tento projekt na konferencii SpeedCHAIN vyhlásený za najlepší český logistický projekt. Vďaka tejto, stále trvajúcej, spolupráci sme implementovali do systému ICZ OSIRIS® nové prvky a tiež rozšírili povedomie o Skupine ICZ a Českej republike.