DRG-2018

DRG asistent certifikovaný aj pre rok 2018

Nástroj na podporu vykazovania diagnóz z dielne ICZ Slovakia a. s. DRG asistent splnil podmienky definované § 20ca zákona č. 581/2004 Z. z. a získal osvedčenie o zhode.

Osvedčenie vydané Centrom pre klasifikačný systém DRG Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdzuje, že ICZ grouper použitý v aplikácii DRG asistent vyhovuje kritériám zhody s definičnou príručkou SK-DRG systém 2018.

Viac info o riešení DRG asistent nájdete v popise produktu.