Dodávka ATM systému a ATC simulátora na riadenie letovej prevádzky do Malawi

ALES sa spoločne s japonským partnerom Nippon Electronic Company zúčastnil významného projektu rozšírenia terminálu na medzinárodnom letisku Kamuzu, v Malawi. Hlavným dodávateľom bola spoločnosť GYROS Corporation, ktorá realizuje komplexné modernizačné projekty po celom svete.

ALES dodal do Malawi ATM systém LETVIS pre riadenie letovej prevádzky a ATC simulátor pre výcvik riadiacich letovej prevádzky.

Prvýkrát ALES dodal svoj systém na africký kontinent a zároveň úspešne zvládol spoluprácu s náročným americkým konzultantom Danielom Digginsom, ktorý bol v rokoch 2014–2019 zodpovedný za modernizáciu poskytovania letových prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore Malawi. Pán Diggins je medzinárodný konzultant a vyšetrovateľ pracujúci pre Federálnu správu letectva (FAA – Federal Aviation Administration) v USA.