DELINFO na výstave IDEB - ICZ Group

DELINFO na výstave IDEB

V máji sa uskutočnil v Bratislave veľtrh obrannej techniky IDEB 2018. Vybrané produkty DELINFO boli súčasťou expozície spoločnosti MSM Group, resp. Vývoj Martin, s ktorými v poslednej dobe intenzívnejšie spolupracujeme. Za prispenia jihlavskej spoločnosti OPTOKON, ktorá je dodávateľom komunikačných komponentov, bolo na tomto stánku predstavené spoločné riešenie pre slovenský trh pod názvom “Komunikačný systém C4ISR Martin”. Ten zaujal odbornú porotu natoľko, že získal ocenenie GRAND PRIX IDEB 2018. Sme právom hrdí na to, že sa náš systém velenia a riadenia ICZ DELINFOS postupne zdokonaľuje a dostáva sa do povedomia potenciálnych užívateľov aj za hranice ČR.