Darovanie krvi

Skupina ICZ sa už dlhší čas venuje dobročinnej aktivite. Ako veľká firma prostredníctvom projektov, ako sú benefičné aukcie či sponzoring charitatívnych akcií, jednoducho ako skupina ľudí, ktorá sa snažia byť prospešná. Jednou z týchto aktivít v poslednom čase bolo hromadné darovanie krvi.

Po prvom nadšení a vysokom čísle záujemcov nastala organizačná časť a selektovanie konečného počtu účastníkov. Najprv sme vyselektovali záujemcov, ktorí vôbec v danom termíne môžu, ďalej tých, ktorí neboli krátko pred termínom v zahraničí v rizikových oblastiach, a nakoniec tých, ktorí nepodľahli črevnej viróze a nečakaným neodkladným pracovným zadaniam.

Všetci účastníci, prvodarcovia, boli z tohto zážitku nadšení, všetci si to užili a všetkých nás hrial neopísateľný pocit z vykonania dobrého skutku. Vinohradská nemocnica (odkaz na http://www.fnkv.cz/) bude odteraz našou „domácou“ nemocnicou. Na transfúznej stanici FNKV sú všetci milí, dobrí a hlavne vďační.