Certifikát pre e-spis z dielne ICZ Slovakia

ICZ Slovakia a. s. sa dňa 5.septembra 2019 podarilo splniť požiadavky výnosu MV SR a úspešne zvládnuť certifikáciu systému na správu registratúry e-spis a získali sme nový Certifikát o posúdení zhody pre verziu 2.34 s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“.

Získanie certifikátu je dôležitý krok, ktorý nám pomôže pri rozvoji obchodných aktivít v tejto oblasti a pre súčasných zákazníkov je potvrdením, že rešpektuje legislatívne normy upravujúce správu registratúry.