Dobročinnosť Archives - ICZ Group

Dobročinnosť

Prímestský tábor Jonášova spolku za podpory Nadačného fondu ICZ

Nadačný fond ICZ sa v tomto roku rozhodol podporiť dobrovoľnícku organizáciu Jonášův spolek, ktorá združuje už 20 rodín z Moravskoslezského kraja, ktoré čelia rôznym typom postihnutia u svojich detí. Spolok založili ošetrujúci rodičia Silvie a Marcel Koneční (na...

Nadačný fond ICZ podporil projekt „Beháme s tými, čo sami nemôžu“

Jedným zo subjektov, ktoré sa v tomto roku rozhodli podporiť Nadačný fond ICZ, je charitatívne občianske združenie RWTTC – Running With Those That Can’t. Projekt Beháme s tými, ktorí sami nemôžu, čo je slovenský ekvivalent názvu združenia, založili študenti 3....

Účasť ICZ na akcii Chodíme s Asistenciou

Na konci mája prebehol ďalší ročník obľúbenej akcie s názvom „Chodíme s Asistenciou“, ktorú usporadúva organizácia Asistence o.p.s. Na tomto ročníku reprezentovala Skupinu ICZ sekcia Infraštruktúra, ktorá vyslala päťčlenný tím. Ten nielen hájil naše farby, ale taktiež...

Darovanie krvi

Skupina ICZ sa už dlhší čas venuje dobročinnej aktivite. Ako veľká firma prostredníctvom projektov, ako sú benefičné aukcie či sponzoring charitatívnych akcií, jednoducho ako skupina ľudí, ktorá sa snažia byť prospešná. Jednou z týchto aktivít v poslednom čase bolo...