Benefícia ArtForum/ICZ vyniesla 516 400 korún, tretina výťažku bola venovaná na liečbu detských zrakových vad

Praha 2. apríla 2019 – Tereziánska sála břevnovského kláštora v Prahe sa stala vo štvrtok 28. marca 2019 miestom konania v poradí už dvadsiatej prvej benefičnej aukcie Skupiny ICZ a virtuálnej galérie ArtForum. Dražilo sa 30 umeleckých diel významných českých výtvarníkov a fotografov a celý výťažok vo výške 516 400 korún bol venovaný Nadačnému fondu ICZ. Tretinu sumy, 172 000 Kč, získala ešte v rámci slávnostného večera Liečebňa zrakových vad vo Dvore Králové nad Labem, zameraná na liečbu detskej tupozrakosti a škúlenia. Zostávajúcu časť rozdelí Nadačný fond ICZ počas roku 2019 v prospech charitatívnej činnosti a všeobecne prospešných cieľov ďalším subjektom.

Cieľom benefičnej aukcie bolo opätovne získať prostriedky na pomoc potrebným z oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a ďalších. Súčasťou slávnostného večera bolo tiež hudobné vystúpenie sláčikového Kvarteta Martinů a vyžrebovanie výhercov benefičnej tomboly. Aukciu licitoval prezident Asociácie starožitníkov Jan Neumann, večerom sprevádzal moderátor Jan Čenský.

Za najvyššiu sumu, 60-tisíc korún, boli vydražené sklenené brúsené plastiky „Pěšci“ z cyklu Šachovnice od Vlastislava Janáčka, ktoré sa zároveň stali aj rekordmanom v prekonaní vyvolávacej ceny, keď pôvodná suma 2 600 korún bola na konci dražobného kola navýšená viac než dvadsať trikrát.

Celý výťažok aukcie vo výške 516 400 korún bol venovaný do Nadačného fondu ICZ. Prvú časť z vybraných prostriedkov vo výške 172 000 korún odovzdal ešte hneď v rámci slávnostného večera duchovný otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostredníctvom symbolického šeku zástupcom Liečebne zrakových vad vo Dvore Králové nad Labem, jej riaditeľke Dagmar Klazarovej a vrchnej sestre Markéte Vatuňovej. „Sme veľmi radi, že sme získali túto finančnú pomoc od Nadačného fondu ICZ,“ hovorí riaditeľka liečebne Dagmar Klazarová, a dodáva: „Využijeme ju predovšetkým na zaobstaranie nového prístrojového vybavenia na liečbu zraku, ktorá je u malých detí veľmi dôležitá, ale aj na ďalšie zlepšenie našej komplexnej liečebnej, výchovnej a pedagogickej starostlivosti o pacientov vo veku 3 – 15 rokov.“

„Rád by som sa poďakoval najmä našim partnerom, hosťom a všetkým priateľom Skupiny ICZ, vďaka ktorým sme mohli opäť uskutočniť tradičnú, tentoraz už v poradí dvadsiatu prvú benefičnú aukciu a znovu tak navýšiť sumu na pomoc ľuďom v núdzi, ktorá týmto ročníkom poskočila na celkových 13 542 000 korún,“ hovorí Bohuslav Cempírek, generálny riaditeľ spoločnosti ICZ a.s. „Okrem podpory charitatívnej činnosti a všeobecne prospešných cieľov, ako sú pomoc osobám so zdravotným postihnutím a obzvlášť deťom, budú všetky vybrané prostriedky smerované aj na rozvoj kultúry, vedy a vzdelávania.“