IT Asociácia Slovenska má nové logo

IT Asociácia Slovenska (známa aj pod skratkou ITAS), ktorej členom je aj ICZ Slovakia,  je najväčším slovenským profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Je to platforma lídrov slovenského IT odvetvia, ktorá vytvára inovatívne IT prostredie a pomáha budovať lepšiu a pokrokovejšiu krajinu. V uplynulých dňoch ITAS prešla reštartom marketingovej a vizuálnej identity s cieľom predstaviť ITAS ako výraznú a modernú značku so sebavedomou komunikáciou – spolu s tým prichádza nové logo, nový dizajn, nová korporátna identita, nový claim Digitalizujeme budúcnosť a taktiež výrazný refresh vizuálnej a online komunikácie.

„Chceme, aby bolo Slovensko modernou a dynamickou krajinou. V našej asociácii je združených viac ako 100 členov, reprezentujeme záujmy a ciele tých najväčších hráčov v slovenskom IT odvetví a pod našimi krídlami pôsobí skupina najväčších IT odborníkov.”

Emil Fitoš – prezident IT Asociácie Slovenska