ALES realizuje prestavbu ATC konzol pre HungaroControl

Vzhľadom na to, že v minulosti sme do HungaroControl dodali veľký počet rôznych typov ATC konzol a zákazník bol s vykonaním prác, a to ako s kvalitou tak aj rýchlosťou dodania, spokojný (s ohľadom na rozsah dodávky) o čom svedčia aj dopisy o spokojnosti, boli sme s ním v neustálom kontakte.

Pri zmienke o možnej úprave konzol sme celý rok 2019 venovali komunikácii s pracovníkmi HungaroControlu a navrhovali možné prípadné technické riešenia. Technicky to bola veľmi náročná časť, kde sme hľadali zhodu medzi prianím a technickými možnosťami. HungaroControl je významný, ale aj veľmi náročný zákazník, ktorý presadzuje technicky náročné riešenia. Táto komunikácia nás však obohacuje, technicky posúva a sme samozrejme radi za takú možnosť.

Po vyhlásení súťaže HungaroControl-om na úpravu 42 ks konzol, sme ponúkli najlepšie riešenia a tak nás HungaroControl oslovil na následnú realizáciu úpravy 42 ks ATC konzol, ktorú realizujeme v roku 2020. „Aj v budúcnosti chceme stavať na dobrej spolupráci,“ zhodnotil riaditeľ odboru Špeciálnej výroby a služieb Dušan Berko.