ALES na World ATM Congress v Madride - ICZ Group

ALES na World ATM Congress v Madride

V dňoch 7. – 9. marca mal ALES expozíciu na svetovej výstave World ATM Congress v Madride. Počas troch dní zástupcovia ALES a centrálneho zahraničného obchodu ICZ hovorili so zástupcami národných poskytovateľov navigačných služieb (ANSP), partnerských firiem, existujúcich aj potenciálnych klientov. Podarilo sa otvoriť rozhovory o možných príležitostiach s partnermi v Európe. K výstave hovorí Manažér obchodu Ivan Kasanický: „výstava v Madride je pre ALES aj celý trh ATM najvýznamnejšie podujatie roka. Tento rok som si všimol aj menšie americké firmy – ich prítomnosť je zaujímavá minimálne z pohľadu, že vzdušný priestor za Atlantikom sa riadi zväčša inými pravidlami ako v Európe. Konkurencia silnie a čaká nás boj. Na výstave sme sa dozvedeli aj otázky a problémy, ktoré sú aktuálne pre ANSP, a s ktorými môžeme ďalej pracovať.“