ROZHOVOR: O Zabbixu a cestě k němu s certifikovaným expertem Aloisem Zadražilem

Dohledový systém Zabbix stejnojmenné lotyšské firmy získal za uplynulé čtyři roky velké renomé nejen u zákazníků Skupiny ICZ, ale populárním se stal i v domácím využití některých zaměstnanců. O jeho historii v rámci firmy si povídáme s čerstvým držitelem nejvyšší certifikace Zabbix Certified Expert a jeho technický garantem ve Skupině ICZ Aloisem Zadražilem.

Pane Zadražile, 1. září 2019 to bylo právě 20 let od Vašeho nástupu do firmy. Na jakou pozici jste tehdy nastoupil a co bylo zpočátku náplní Vaší práce?

Nastoupil jsem na pozici systémového specialisty na servery Novell NetWare. S trochou nadsázky jsem dělal vždy to, co bylo potřeba.

Jaké technologie jste při své práci používal a jakými certifikacemi jste disponoval?

Po odklonu od technologií firmy Novell jsem se začal věnovat produktům firmy Microsoft, především z oblasti serverů a Active Directory. V této oblasti jsem získal i příslušné technické certifikace.

Na jaké pozici pracujete nyní, co je Vaše zodpovědnost a v jakých oblastech držíte certifikace?

Nyní pracuji jako vedoucí technického oddělení, jsem zodpovědný za zakázky svěřené správy, primárně na ministerstvu spravedlnosti. Platné certifikace udržuji stále v oblasti Microsoft serverů a nově v open source monitorovacím systému Zabbix.

Lotyšské firmy Zabbix je společnost S.ICZ a.s. od roku 2015 partnerem a vy jste zároveň technickým garantem jejich produktu. Kdy a kde jste se s řešením poprvé seznámil?

S nástupem projektů svěřené správy jsme museli u zákazníků řešit problémy s dohledem. V roce 2010 jsem hledal vhodnou náhradu za Nagios, která by splnila všechny požadavky, a našel jsem právě Zabbix.

Vzpomenete si na první projekt, kde byl Zabbix nasazen a v jaké rozsahu?

První ostré nasazení bylo v pražském Justičním areálu Na Míčánkách, kde systém běží dodnes a je stále průběžně aktualizován. Dohlíží zde na infrastrukturu, hardware a stav systémů a aplikací organizace. Zasílá upozornění o chybových stavech jak místním správcům, tak nám v S.ICZ jako dodavateli svěřené správy.

U jakých zákazníků a v jakých projektech je toto řešení zprovozněno v současnosti?

Dnes je dohledový systém Zabbix, až na drobné výjimky, zprovozněn u všech zákazníků sekce Bezpečnost. Vlastně všude tam, kde máme svěřenou správu, tj. Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vězeňská služba ČR, Český telekomunikační úřad. Nasazen je také v některých projektech mimo naší sekci, konkrétně jde o Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a Ministerstvo dopravy ČR – Centrální registr řidičů Eliška. Implementací Zabbixu tak rozšiřujeme mezisekční spolupráci v rámci Skupiny ICZ (Bezpečnost, Veřejná správa, Infrastruktura). Konzultace proběhly i s kolegy ze sekce Zdravotnictví a ALES na Slovensku. Někteří z nás dokonce využívají funkce Zabbixu i v domácím prostředí.

Zabbix každoročně pořádá v Rize konferenci, kde představuje aktuální verzi a novinky. V roce 2015 jste tuto akci navštívil poprvé. Jaký byl Váš dojem a co Vám konference dala?

Z první konference jsem přijel nadšený. Zabbix měl v té době asi jen 30 zaměstnanců, ale velmi zdatný technický tým pod vedením zakladatele firmy Alexeie Vladisheva. Přednášená témata byla velmi podnětná a významně přispěla k rozvoji technologie v našich zakázkách.

V říjnu 2019 jste se této události zúčastnil opět. Vidíte rozdíl v rozsahu či odbornosti pořádané akce?

Konference se v letošním roce zúčastnilo přibližně 500 návštěvníků ze 45 zemí světa, což je asi dvojnásobek oproti roku 2015. Koresponduje to s růstem firmy Zabbix jako takové, která má v současnosti asi 70 zaměstnanců. Z přednášených témat byla pro mě podnětná především ta představující novinky a zlepšení v současné verzi 4.4.

V únoru 2016 jste získal první stupeň certifikace Zabbix Certified Specialist (ZCS), v květnu 2017 jste povýšil na Zabbix Certified Professional (ZCP) a v říjnu 2019 jste absolvoval školení a úspěšně složil test pro získání certifikace nejvyšší Zabbix Certified Expert (ZCE). Co obnášelo získání jednotlivých stupňů?

První dva stupně certifikace se získají standardní zkouškou, která je formou elektronického testu. V případě ZCS po třídenním školení  a v případě ZCP po dvoudenním intenzivním školení. Naproti tomu zkouška na Zabbix Certified Expert probíhá praktickým způsobem, kdy zkoušený po třech dnech praktických cvičení dostane přístup k rozbitému Zabbix serveru a v čase dvou hodin musí úspěšně vyřešit minimálně 3 z 5 problémů. Z těchto certifikací považuji posledně zmíněný test jako nejnáročnější. Z osmi zkoušených jsme uspěli čtyři, což zkoušející považoval za velký úspěch.

Děkujeme Vám za rozhovor, gratulujeme k získání certifikace a přejeme Vám hodně pracovních i osobních úspěchů!