První certifikace IPMA v ČR dle nového modelu

V termínu 17. 6. – 26. 6. 2020 proběhl pod vedením Jiřího Krátkého ze společnosti PM Consulting kurz pro projektové manažery zakončený certifikační zkouškou podle IPMA. Protože Skupina ICZ certifikovala 13 projektových manažerů napříč všemi sekcemi, dostalo se ji individuálního přístupu a celý kurz, včetně zkoušek, proběhl na pražské centrále ICZ.

Projektoví manažeři ICZ byli také vůbec první skupinou v ČR, na které se testovala nová podoba zkoušky IPMA 4. 1., která je v platnosti od 1. 3. 2020.

Na všech úrovních certifikace, kromě úrovně A, se skládá písemná zkouška, která se soustředí především na technické kompetence (rozsah, čas, finance, rizika, kvalita atp.) a to jak z prediktivního, tak z agilního světa. Stupně C, B a A dále absolvují simulační workshop a  individuální pohovory, které jsou zaměřeny na praxi účastníků.

Nově je hlavní součástí zkoušky stupňů C, B a A právě 4,5 hodinový simulační workshop, který testuje primárně behaviorální kompetence v praxi. Skupina 3-6 účastníků dostane společně úkol vytvořit a prezentovat top managementu společnosti (v jeho roli jsou hodnotitelé) klíčové informace k projektu. Od začátku do konce jde o týmovou spolupráci. Dodržení časového rámce je zásadní, stejně tak jako prezentace výsledku. Simulační workshop tak testuje schopnosti:

  • komunikace,
  • spolupráce v týmu,
  • vůdcovství,
  • řešení konfliktů,
  • facilitace týmové retrospektivy.

Více informací na https://www.ipma.cz/certifikacni-proces-se-meni/

Simulační zkouška se tedy nyní velmi přibližuje samotné praxi, což absolventi, kteří zkouškou úspěšně prošli, velmi ocenili.