Smart Cities - ICZ Group

Smart Cities

Řešení, která vždy slouží uživateli

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

SDP je spolu se systémy automatizované detekce přestupků určená pro potřeby městské policie a potřeby obcí a měst s místně příslušným správním orgánem. Díky vysoké míře optimalizací a zaměření na hromadné činnosti v celém procesu řešení přestupků, je SDP optimálním řešením pro obce a města s větším počtem řešených přestupků, v řádu tisíců přestupků měsíčně a více. SDP nabízí unikátní poměr cena/výkon z pohledu efektivity práce uživatele a umožňuje zpracovat maximum přestupků s minimem referentů správních orgánů a strážníků městské policie.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

SDP je kontinuálně vyvíjena již od roku 2005 s cílem poskytnout městům a obcím univerzální a maximálně efektivní systém pro zpracování dat z měřících zařízení všech výrobců a správu dopravních přestupků s podporou komplexního procesu přestupkového a správního řízení v souladu s platnou legislativou. SDP je vždy plně integrována do prostředí zákazníka a to jak v případě implementace v místě, tak při využití agendy formou služby. Spolu se SDP nabízí ICZ i zajištění komplexní dodávky jakéhokoli automatizovaného měřícího zařízení na trhu ČR. Nedílnou součástí služeb ICZ je plná podpora produkčního provozu.

Další informace, shrnutí

SDP je vždy nabízena s plnou integrací na navazující informační systémy, především spisové služby a pohledávkové systémy třetích stran. Nedílnou součástí je i schválený přístup pro dotazy do systému centrálního registru vozidel, registru obyvatel a registru osob. SDP dále disponuje rozhraním pro napojení na hybridní poštu, informační systém datových schránek a další systémy dle potřeb zákazníka. Primární myšlenkou celého řešení je jednotné prostředí. Uživatel pro vyřešení detekovaného přestupku pracuje výhradně v agendě SDP a SDP na pozadí řídí všechny navazující systémy třetích stran.

Výpis produktů

SDP

Detekce dopravních přestupků a agenda

Komplexní řešení pro detekci dopravních přestupků a vedení správního řízení.

WIM

Řešení pro vysokorychlostní vážení

Komplexní řešení pro vysokorychlostní vážení a řešení přestupků z vážení.

Reference

Dodávka a provoz měřícího zařízení a IS správy dopravních přestupků

Dodávka a podpora provozu stacionárního měření rychlosti a podpora řešení zpracování přestupků na úrovni validace městskou policií a vedením přestupkového řízení správním orgánem. Informační systém plně integrován do prostředí zákazníka napojením na spisovou službu, ekonomiku a externí systémy jako centrální registr vozidel, datové schránky a podobně.
Na základě filtrů reference nenalezeny.