Sběr a vyhodnocování výrobních dat

Digitální otisk podniku

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Řešení je určeno ke sběru a následnému zpracování dat získaných z výrobních a logistických procesů. Díky své architektuře, nezávislosti na databázovém prostředí a využití standardních nástrojů pro tvorbu datových rozhraní umožňuje operativně získávat, vyhodnocovat a dále předávat všechny potřebné informace o aktuálním stavu a průběhu výroby. Systém je koncipován jako modulární a škálovatelné řešení umožňující přizpůsobit jeho funkčnost charakteru výrobního procesu, úrovni jeho automatizace i specifickým požadavkům na jeho sledování a vyhodnocování.

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení

Standardní rozhraní umožňují vytvořit obousměrná datová propojení jak s řídicími systémy technologických procesů, tak se spolupracujícími podnikovými aplikacemi. Otevřenost systému a využití objektových metod při jeho návrhu a implementaci umožňují vzájemně kombinovat základní a nadstavbové funkce systému a dosáhnout tak jeho požadovaných vlastností vyplývajících z podrobné analýzy aplikačního prostředí provedené v rámci projektové přípravy řešení. Získaná data mohou být zpracována v rámci systému nebo předána k dalšímu využití příslušným podnikovým aplikacím.

Další informace, shrnutí

Hlavními výhodami řešení je především získání aktuálních a věrohodných dat o stavu a průběhu výrobních a materiálových toků, minimalizace chyb vzniklých při pořizování dat díky využití automatické identifikace či zajištění podkladů pro zpětnou i dopřednou dosledovatelnost výroby. Díky řešení poskytovanému společností ICZ, které nabízí celkový obraz výroby, mohou společnosti usměrňovat své zdroje tak, aby došlo k jejich maximálnímu využití.

Výpis produktů

ICZ PROMIS

Systém pro sběr výrobních dat

Softwarový produkt určený ke sběru a následnému zpracování dat získaných z výrobních a logistických procesů. Díky své architektuře, nezávislosti na databázovém prostředí a využití standardních nástrojů pro tvorbu datových rozhraní umožňuje operativně získávat, vyhodnocovat a dále předávat všechny potřebné informace o aktuálním stavu a průběhu výroby.

Reference

Sledování průběhu výroby

Realizace systému sběru dat o průběhu výroby, včetně datového propojení s informačním systémem JD Edwards. Komplexní dodávka hardware (server, stacionární terminály, čtečky), software a souvisejících služeb.
Na základě filtrů reference nenalezeny.