Příměstský tábor Jonášova spolku za podpory Nadačního fondu ICZ

Nadační fond ICZ se v letošním roce rozhodl podpořit dobrovolnickou organizaci Jonášův spolek, která sdružuje už 20 rodin z Moravskoslezského kraje, jež se potýkají s různými typy postižení u svých dětí. Spolek založili pečující rodiče Silvie a Marcel Koneční (na fotografii), kteří se starají o dítě s poruchou autistického spektra. V organizaci jsou ale i rodiny, které bojují s mentálním a sluchovým postižením. Součástí Jonášova spolku jsou také zdravotně handicapovaní žáci ze Speciální školy v Hlučíně.

 

Webové stránky organizace: http://spolekjonas.cz/

„Pro každou rodinu je velice náročné, aby ufinancovala léky, kompenzační a rehabilitační pomůcky a k tomu běžné životní výdaje. Proto se snažíme pomocí dárců a filantropů umožnit našim rodinám setkávání v příjemném prostředí, úlevu od starostí, sdílení radostí a potřebných informací,“ nastiňuje aktivity organizace její zakladatelka Silvie Konečná.

Společnost ICZ prostřednictvím svého nadačního fondu věnovala organizaci Jonášův spolek částku 40 000 Kč. Ta byla využita především na týdenní příměstský tábor na Jarošově statku, kde pomohla pokrýt náklady na přítomnost asistentů pro děti s těžkou formou autismu, zajištění volnočasových programů, občerstvení, terapeutů a lektorů. Podpora pak byla také použita na uspořádání zahradní slavnosti, na které si rodiny mohly vyzkoušet hned několik aktivit. Mezi ně patřily muzikoterapie s organizací Kubuku, animoterapie s králíky a morčaty ze statku ve Studénce a kreativní dílny.

„Velice nám podpora od Nadačního fondu ICZ pomohla. Zahradní slavnost i příměstský tábor proběhli v příjemné atmosféře. Všichni účastníci si užili spoustu zábavy a také si odpočinuli od každodenních starostí,“ poděkovala za podporu paní Konečná a dodala, že Jonášův spolek spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací na smysluplnosti inkluzivního začlenění zdravotně postižených občanů do společnosti. Jejich mottem je „Společné vzdělávání a soužití je přirozené”.