Pozáruční servis systémů zabezpečení informací C2 VzS – IS SEKTOR VS

V dubnu tohoto roku podepsala společnost ALES, s.r.o. s Ministerstvem obrany dvouletou smlouvu na zajištění servisní podpory C2ISR systému SEKTOR VS, jehož provozovatelem jsou Vzdušné síly AČR. Předmětem plnění je zejména poskytování technických konzultací a provádění mimovojskových oprav, pravidelných profylaxí a průřezových testů.

C2ISR systém SEKTOR VS je subsystémem operačně-taktického systému velení a řízení vzdušných sil. Je určený k radarovému navedení stíhačů na vzdušné cíle a k zabezpečení jejich návratu. Dále je využíván pro poskytování pomoci letounům v nouzi a při plnění úkolů pátrací a záchranné služby.

 

 

 

Mezi klíčové funkcionality systému patří:

  • Příjem, analýza, zpracování a fúze radarové / polohové informace.
  • Zpracovaní letových dat.
  • Tvorba a distribuce rozpoznaného obrazu vzdušné situace (Recognized Air Picture, RAP).
  • Přidělování identit jednotlivým cílům.

Systém je nasazen v šestnácti lokalitách v rámci území České republiky včetně 261. střediska řízení a uvědomování, které se v rámci jednotného integrovaného systému PVO NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System – NATINAMDS) podílí na zabezpečení suverenity vzdušného prostoru ČR a NATO.