Podepsána smlouva na vozidla chemického průzkumu

Koncem měsíce února 2019 podepsala naše dceřiná společnost DELINFO, spol. s r.o. smlouvu s Vojenským výzkumným ústavem, s.p. na dodávky speciálního firmware pro 80 vozidel S-LOV CBRN v letech 2019 – 2022.
Vozidla jsou určena pro chemické specialisty Armády ČR a poslouží v boji proti chemickým, biologickým, radiologickým a nukleárním hrozbám. Vozidlo (samostatně nebo s přívěsem) je určeno k podpoře bojových operací, k řešení průmyslových havárií nebo k řešení následků úmyslného zničení civilní infrastruktury a úniku nebezpečných látek. DELINFO tímto projektem pokračuje v dlouhodobé spolupráci s VVÚ, s.p. v oblasti podpory specialistů chemického vojska.