Partnerství S.ICZ s Digitální akademií: Testování od Czechitas

Sdružení Czechitas svou činností již od roku 2014 napomáhá k většímu uplatnění žen a dívek ve světě IT. Jejich aktivity se vedle nezbytné propagace soustředí především na vzdělávání stávajících i budoucích „ajťaček“, kterých bylo dosud vyškoleno přes 18 000. Společnost S.ICZ a.s. podpořila historicky první ročník Digitální akademie: Testování Czechitas pořádaný v Českých Budějovicích. Jedná se o intenzivní, semestrální studijní program a zaměstnanci S.ICZ zde v rolích mentorů pomáhali studentkám při seznamování se s principy a technikami manuálního i automatického testování SW, základy programování a quality assurance.

Po zahájení semestru na seznamovacím večeru, který proběhl v září a pokrýval představení podílejících se společností a zjištění očekávání jednotlivých studentek, následovala exkurze v místních prostorech S.ICZ, kterou se díky distanční formě podařilo obsahově rozšířit přizváním pražských a brněnských zaměstnankyň. Představena tak byla nejen problematika řízení lidských zdrojů v rámci celé Skupiny ICZ, ale také praktická podoba testování softwaru v sekci Zdravotnictví ICZ. Podle četnosti dotazů i následného feedbacku se jednalo o vítané zpestření programu, který se jen stěží vešel do předem určeného časového rámce.

Videokonferenční režim pak provázel i mentorské podvečery v podání Kryštofa Žáčka, projektanta síťových technologií, a Filipa Zaňky, vedoucího technického oddělení ze sekce Bezpečnost. První jmenovaný se zaměřil na oblast programování a na praktických ukázkách srovnal jazyky a frameworky, se kterými pracuje, s těmi, které během studia využívaly studentky akademie. Druhý z mentorů ICZ pak komplexně představil problematiku bezpečnosti v IT z pohledu terminologie, legislativy i praxe za pomoci originálních případových studií. Oba mentory příjemně překvapil zájem všech studentek o praktické ukázky a zajímavosti z praxe. Mimo jiné také ocenili úsilí jednotlivých účastnic, které věnují studiu a svému vlastnímu sebezdokonalování. Celá akademie pak byla po 3 měsících intenzivní práce zakončena obhajobou absolventských projektů na galavečeru, který proběhl v nezvyklých, pro rok 2020 ovšem příznačných, kulisách virtuálního prostoru.